[Spellyans] keigwin's cornish

nicholas williams njawilliams at gmail.com
Mon Dec 8 20:20:36 GMT 2008


The creed is very interesting. It contains expressions not found in 
other versions. I should render it in KS spelling perhaps as:

Me a grës in Duw, an Tas ollgalojek a wrug an nev ha’n nor; ha in Jesu 
Crist y vab, agan Arlùth, concevys der an Sperys Sans, genys dhywort 
an vowes Maria, a sùffras in dadn Pont Pilat, a veu gorrys de’n 
mernans ha encledhys ha a dhyskydnyas dhe iffarn. Y savas arta an 
tressa dÿdh, hag a sedh war dhyhow dorn Duw, an Tas Ollgalojek; dhort 
ena ev a wra dos dhe jùjya an bew ha’n varow. Me a grës i’n Spyrys 
Sans, i’n sans catholyk eglos, i’n comùnyon an sens, i’n gyvyans a’n 
pegh, i’n derevyans an corf ha’n bôwnans rag nefra. Indella re bo.

concevys
sùffras
jùjya
comùnyon
derevyans
gorrys de'n mernans
all look genuine.

So does sans catholyk eglos; cf. catholyk egglos in TH x 25 +

Nicholas
On 8 Dec 2008, at 19:56, Craig Weatherhill wrote:

> Me agreez en du, Taz ollgo logack y wrig en neu han no are Hayn Jesu 
> Chrest y vabe; hag agan artyth any censenyys dur Speriz Sanz geiz 
> thart an voz Mareea, sufferai dad, Poc Pilat, we goris dan vernans 
> habethis ha thes Kidnias the y ffarn. y Svas arta yn trysa dith, ha 
> Seth war dighow dornindue taz ollgo logack; thurt ena en ra, d vaz 
> tha juga: yn beawhan varaw. Me agreez yn Spriz Sanz. Sanz Cathalic 
> Egliz yn Communion yn Sans yn givyans an pegh. yn derivians yn corf 
> han Bowinans. ragnavera Andella robo.

More information about the Spellyans mailing list