<html><head></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; ">A sos whek,<div><br></div><div>Lowen of deryvas deu dhyllans noweth dhe vos dyllys gans Gwask an Orlewen, ha ken r-lyfrow rak fleghes/dyscoryon yonk yns y:</div><div><br></div><div><b><i>-- Gordhen ha'n Scyensyth Muscok. </i>Dave Fleischer (12ff, r-comyk PDF, 0.00, KU)</b></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">      </span>Hemma a dheth mes orth dalleth an mys-ma rak Awst, ha'n 4ra comyk y'gan kevres yu.</div><div><br></div><div><b>-- <i>Mester Jeremy Pyscajor. </i>Beatrix Potter ( 30ff, r-lyver PDF, 0.00, KU)</b></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">    </span>Hemma a ve dyllys hedhyu rak Gwyngala; an 4ra treylyans a'n scryfores-ma yu.</div><div><br></div><div>Del us usyes, an restrennow-ma a yl bos yscargys hep cost adhyworth:</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">     </span><a href="http://www.GwaskAnOrlewen.com">www.GwaskAnOrlewen.com</a></div><div><br></div><div>Edrek a'm bus na ve dyllys tra vyth saw r-lyfrow nans yu nebes mysyow, mes my re be owth omwella (fest yn sowen, Dew re bo grassyes!) wosa luf-vedhekneth mys Metheven. Mes na borth own man! an nessa dyllans pryntyes usy ow tegensewa agensow.</div><div><br></div><div>Agas gweles orth an Orseth, sos, del waytyaf!</div><div><br></div><div>gans pup bolunjeth da,</div><div><br></div><div>Eddie Climo</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">      </span>Gwask an Orlewen</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">     </span>-- Dyller yn Kernewek Gwyr</div></body></html>