<html><head></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; ">Dear all, <div>As Michael has suggested, I have prepared a text (taken from the KS website) and incorporated my proposals for the SWF Review.</div><div>Dan</div><div><br></div><div>Here's the text based on the Middle Cornish variant:</div><div><br></div><div><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; "><b><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; ">Amendya an Form Scrifys Savonek<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; "><b><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; ">(Yma an text awoles scrifys in FSS.DP/Cres)<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><b><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; "><o:p> </o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; ">Yma prays meur dendylys gans Kescowethyans an Taves Kernowek drefen y dhe gollenwel an ober marthis a dharbary Fürv Scrifys Savonek a’n yeth, a yll bos devnidhys alemma rag gans Consel Kernow ha gans corffow erel rag dyscans fürvek hag y’n bewnans poblek dre vras. Pur gales o an dever settyes dherag an Bagas Ad-Hoc hag y a spedyas orth y wül ajy dhe bymp dydh a vetyansow enep orth enep ynter mis Dü 2007 ha mis Meurth 2008. Apert yw y feu res dhedha ervira maters tickly pan wrüg an eth den na garowlinya elvennow an Fürv Scrifys Savonek. Certan yw an bolitegieth dhe wary part bras y’n erviransow yethidhek na, ha kyn nag yw an spellyans üsons y ow comendya, dh’agan tibyans ny, perfyth yn pub poynt, yma ev ow mos pell dhe güdha ynno pub ehen a’n yeth Dasserhys, dhyworth savle a leveryans an Taves Dasvewys ha dhyworth savle pennrewlys an spellyans keffrys.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; "><o:p> </o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; ">Yma “Elvennow a’n Fürv Savonek a Gernowek” owth aswon y fydh res gül amendyansow dhe’n Fürv Savonek may “haller dhe well servya an odhommow a Gernowegoryon a’n jydh hedhyw”. Pan eus dhe Gonsel Kernow ha dhe gorffow poblek erel lytherennans a yllons y gül devnidh anodho, yth hevel dhyn ny bos fowtys bras y’n Fürv Scrifys Savonek hag ytho na vydh hy mar blegadow rag ûsyans personek. Nyns yw bras lowr whath “an niver a’n graffow hengovek provies rag scriforyon whensys dhe dhevnidhya spelyansow moy tradicyonal” dhe alowa tüs dhe scrifa herwydh ûsadow gwir hengovek an taves. Ha moy es henna yma taclow y’n Fürv Savonek nag yw kesson an eyl gans y gila hag yma cammdibyansow ynny ynwedh.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; "><o:p> </o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; ">Pan eson ny ow leverel hemma nyns eson ny owth omsettya orth an Bagas Ad-Hoc, nag orth autours a “Elvennow an Fürv Scrifys Savonek a’n Taves Kernowek”, nag orth Kescowethyans an Taves. Y re spedyas dhe dhry warbarth lies diffrans der aga ober hag ymons y dhe wormel yn fras.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; "><o:p> </o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; ">Yn y raglavar dhe’n Avisyans a’n Fürv Scrifys Savonek Caderyer Kescowethyans an Taves Kernowek a lever bos “res a faster ha rag henna ny vydh an Fürv Scrifys Savonek chanjys bis penn pymp bledhen”. Für yw an ervirans ma rag autoritas poblek.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; "><o:p> </o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; ">Aves dhe gerhinnow sodhogel, yma cümmyas dhe Gernowegoryon heb mar scrifa yn pynag lytherennans a wrello moyha plegya dhedha. Owth aswon henna hag ow mires yn rag dhe’n amendyansow a vydh gwrys dhe’n Fürv Scrifys Savonek y’n process a’n Kescowethyans y’n termin a dheu, ny a grys bos res dalleth dadhla heb let vyth adro dhe’n ewnansow hag adro dhe’n gwellheansow a dal bos gwrys dhe’n spellyans. Y’n men termin, da via genen ny profya dhe’n bobel versyon a’n Fürv Scrifys Savonek a yll bos ûsys distowgh. Ny grysyn ny bos da dysky taclow digesson ha taclow camm, mar kyller aga aswon ha’ga ewna.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; "><o:p> </o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; ">Rag esya dadhlans a’n par ma, dadhelva dre rivbost re beu formys, neb yw gelwys <b>Spellyans</b>. Ny a grys y coodh dadhel adro dhe dhasfürvya an lytherennans bos ygor dhe dhen vyth a vynno kemeres rann ynny. Ny a grys ynwedh na vydh compes dhe dhen vyth bos kevrennek y’n dhadhelva heb ry y hanow y honan.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; "><o:p> </o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; ">Y fydh an dhadhelva yn dann demprans scav (Temprans ha Censorieth yw taclow dihaval. Mar pydh an dhadhel temprys, ny a yll bos certan y whra pubonan kewsel a daclow perthinek hag y fydh pubonan cortes yn y eryow.) Mar mynta cafus eseleth y’gan mysk ny, res vydh dhis ûsya dha hanow gwir. Moy es henna, mar pydh den degemerys avel esel, res vydh dhodho omacontya ha scrifa nebes lavarow adro dhodho y honan hag adro dhe’n taclow üsy a les dhodho. Purpos an dhadhelva ma yw dhe omgussülya yn town adro dhe’n poyntys anperfyth y’n Fürv Scrifys Savonek, ha dhe gomendya yn pana vaner a yllons y bos amendys. Yma entrans y’n Dhadhelva frank dhe geniver onan a vo whensys dhe omjunya genen, mes res vydh dhodho sevel orth “flamya”, orth omsettyans personek (ny vydh leshenwin didhanüs alowys). Mar qura den vyth defolya an rewl ma a gortesy, ev a vydh tewlys yn mes. Ny wra va cafus mes ünn gwarnyans.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; "><o:p> </o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; ">An bagas a dhiloryon a wra omgussülya adro dhe amendyansow hag ewnansow a allo bos gwrys dhe’n FSS omma yn <b>Spellyans</b> yn ünnek. Ny wrons y aga dadhla yn ken tyller vyth. Yth eson ny ow quettyas dadhel vyw. <o:p></o:p></span></p></div></div><div><span lang="CY" style="font-family: 'Gentium Plus'; "><br></span></div></body></html>