<html><head></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; ">A gowetha whek,<div><br></div><div>Lowen of deryvas bos r-lyver noweth dyllys gans Gwask an Orlewen an jeth hedhyu. <i><b>'Kewry Crothak Delynyes /  Grumbling Giants Illustrated'</b></i> yu cowethlyver lymnys dhe'n lyver whethlow dywyethek a dhylsyn ny agensow <i><b>Drollys Kewry Crothak / A Grumbling of Giants</b>.</i></div><div><i><br></i></div><div>R-lyver PDF hep cost (.0.00) yu, a yllyr yscarga adhya agan gwyasva.</div><div><br></div><div>Oll an gwella,</div><div><br></div><div>Eddie Climo</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">  </span><a href="http://www.GwaskAnOrlewen.com">www.GwaskAnOrlewen.com</a></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">             </span><b><i>Kernewek Gwyr--gwyw rak ken mylvledhen.</i></b></div><div><b><i><br></i></b></div><div><b><i><br></i></b></div><div><b><i><img id="2ac55869-2984-40d6-b767-b28399bf4353" height="858" width="570" apple-width="yes" apple-height="yes" src="cid:4FEA3B68-8F1F-4A10-A5AA-64627DB68937@Home"></i></b></div></body></html>