<html><head></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; ">A gowetha whek,<div><br></div><div>Lowen of deryvas bos comyk noweth dyllys hedhyu gans Gwask an Orlewen:</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">     </span><b><i>35) Woody Casek Cos + An Edhen Avar.</i> gol. Eddie Climo</b></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">  </span>(r-lyver PDF, 20ff., KU, £0.00)</div><div><br></div><div>Y hyllyr y gafos orth gwyasva GanO, po ma na vynnyth y whylas yn mysk an dyllansow erel, ottadhys y folen y honen:</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">    </span><a href="http://www.lulu.com/content/e-book/35)-woody-casek-cos-+-an-edhen-avar/13699312">http://www.lulu.com/content/e-book/35%29-woody-casek-cos-%2b-an-edhen-avar/13699312</a></div><div><br></div><div>Gans gorhemynnadow a'n gwella,</div><div><br></div><div>Eddie Climo</div><div><br></div><div>Gwask an Orlewn</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">      </span><a href="http://www.GwaskAnOrlewen.com">www.GwaskAnOrlewen.com</a></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">             </span>Kernewek Gwyróna scryf ken!</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img id="a00ad5fe-eaa1-4497-ac4d-037bdb3c4686" height="640" width="453" apple-width="yes" apple-height="yes" src="cid:12C530B5-BA36-45C9-8CE9-FBDC422573CA@Home"></div></body></html>