<html><head></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div>A gowetha whek,</div><div><br></div><div>Lowen of deryvas bos dyllys an jeth hedhyu gans Gwask an Orlewen agan lyver noweth rak mys Me:</div><div><br></div><div>37a,b)<b> <i>An Pader Kerno-Bretennek/An Paternoster Cornu-Britannicus.</i></b> gol. E.F. Climo (Gwask an Orlewen)</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">     </span>(a) 28ff, A4, adhen vedhel, gwarak gromgentrys, £4.95, + </div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">       </span>(b) 54ff, r-lyver PDF £0.00.</div><div><br></div><div>50 trelyans Pader an Arluth yn pup onen a'n yethow Keltek, kefrys ha ken yethow dyvers usy --po esa kens--kewsys yn Breten hag Ywerdhon. Y'ga mysk, yma 15 trelyans yn Kernewek Hengovek, re anedha ystorek ha ken re dasserghys, kefrys ha Bretonek Cres, Kembrek Cres, ha Godhalek Coth. An r-lyver yu olsettyes yn lytheren dhu yn styl Artys-ha-Creftow William Morris; ow contrastya orto, an lyver pryntyes yu gwyskys hep afyna yn sort olow serif arnoweth.</div><div><br></div><div>An lyver pryntyes yu prenadow adhyworth gwyasva GanO:</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span><a href="http://www.lulu.com/content/paperback-book/37a)-an-pader-kerno-bretennek/13816916">http://www.lulu.com/content/paperback-book/37a%29-an-pader-kerno-bretennek/13816916</a></div><div><br></div><div>…po kens hyr, del waytyaf, adhyworth Spyrys a Gernow.</div><div><br></div><div>An r-lyver a yl bos yscargys hep cost omma:</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">    </span><a href="http://www.lulu.com/content/e-book/37b%29-an-pader-kerno-bretennek/13817021">http://www.lulu.com/content/e-book/37b%29-an-pader-kerno-bretennek/13817021</a></div><div><br></div><div><div>Oll an gwella, sos,</div><div><br></div><div>Eddie Climo</div><div>Gwask an Orlewen</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">       </span><i>Dyller yn Kernewek Squyr</i></div></div></body></html>