<html><head></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; ">A gowetha whek,<div><br></div><div>Lowen of deryvas bos dyllys an jeth hedhyu an dheu lyver dewetha gans Gwask an Orlewen rak Nadelek 2013. Ysyly noweth yns y dhe gevresow lyfrow a dhyllsen ny nans yu bledhen po dyw rak an seson-ma.</div><div><br></div><div><div><div>• 43) <b style="font-style: italic; ">Tarosvan Canterville / El Fantasma de Canterville. </b>Oscar Wilde.</div></div></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">    </span>(100ff., 9"x6", aden vedhel, lymnys. Prys shoppa comendys £7.45)</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">        </span>An dyllans dywyethek-ma yn Kernewek ha Spaynek yu rak sul a garsa dysky po practysya an yl tavas der y ben. Del yu usyes, lyfrow GanO a yl bos prenys/ordenys adhya</div><div>Spyrys a Gernow po Gwask an Orlewen. </div><div><br></div><div><div>• 44) <b style="font-style: italic; ">An Noswyth kens Nadelek / La Vispera de Navidad.</b> Clement Clarke Moore</div><div>Ottadhys esel noweth an gevres Nadelek a ve dyllys nans yu dyw vledhen:</div><div>R-lyver PDF hep cost yu, a yllyr yscarga orth:</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; "> </span><a href="http://www.lulu.com/content/e-book/44)-(23k)-noswyth-kens-nadelekvispera-de-navidad-(cor+esp)/14315277">http://www.lulu.com/content/e-book/44%29-%2823k%29-noswyth-kens-nadelekvispera-de-navidad-%28cor%2besp%29/14315277</a> </div></div><div><br></div><div>Ha ny ow kewsel, Lulu re dhyscudhas prak o fowtys pryntya yn nebes copyow a <i style="font-weight: bold; ">'Drollys Gys-Don/Cornish Christmas Drolls'.</i> Y a ewnas ow restren bryntya, hag a vyn danvon copyow nowyth dhym. Pan welaf vy bos an copyow-ma pryntyes yn ewn, my a vyn gul an dytel cafadow war lynen unwyth arta—kens es Hogmanay, del waytyaf.</div><div><br></div><div>Nadelek Lowen re'gas bos, sos!</div><div><br></div><div>Eddie Climo</div><div>Gwask an Orlewen</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">    </span>Kernewek Squyr—nyns us nahen.</div><div><br></div><div><img id="3713996c-5d45-4f20-a91f-17245f6a0aea" height="477" width="640" apple-width="yes" apple-height="yes" src="cid:0C3CD404-C6B2-4B2A-846E-C2BD7C87E32A@Home"></div><div><br></div><div><img id="c5631107-78af-404f-af98-24147faf678d" height="480" width="483" apple-width="yes" apple-height="yes" src="cid:95C4D065-FB99-48FD-9F60-6B4F9DB6D5A0@Home"></div></body></html>