<html><head></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space; "><div>A gowetha whek,</div><div><br></div><div>Lowen of deryvas bos deu lyver noweth dyllys an mys-ma gans Gwask an Orlewen (adermyn, del waytyaf, rak CKB Agan Tavas, nebes helergh kyn fons!).</div><div><br></div><div><b>45a)</b><b style="font-style: italic; ">'Plen an Gwary: gwaryow gweryn a lyes bro.'</b><b>  </b>Marion F. Lansing</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">    </span>(140ff., 9"x6", aden vedhel. prys shoppa commendys £7.95)</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">       </span>Lymnys, gans notennow ha Gerva K-S. Gwaryow unyeth yn KU.</div><div>Del yu scryfys war an gudhlen a dhelergh:</div><div><blockquote type="cite">"An 30 drama y’n cuntellyans-ma yu fondyes war whethlow gweryn, anethow, ha drollys furneth a lyes bro adro dhe’n bys, ha desedhys a vons avel scryfow gwary rak bagasow dyscoryon/gwaryoryon gresradhek dhe wary, devynny po performya. Lyes dyscor (ha dyscajor) Kernewek a gyf dafar a’n par-ma dhe worra mur a dhydhan yn ober dysky agan yeth—neppyth a yl bos squythys, trawythyow."</blockquote></div><div><br></div><div><br></div><div><b>45b) <i>'</i></b><i style="font-weight: bold; ">Try Gwary a'n Plen'.</i> Marion F. Lansing</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">      </span>(20ff, PDF r-lyver, £0.00)</div><div>Y'n r-lyvryn hep cost-ma, yma 3 gwary kemerys mes a'n lyver brassa (45a).</div><div><br></div><div>Lyfrow pryntyes Gwask an Orlewen a yl bos ordenys adhyworth Spyrys a Gernow:</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">    </span><a href="mailto:shoppa@spyrys.org">shoppa@spyrys.org</a></div><div>Agan dyllansow pryntyes ha tredanegek a yl bos ordenys/yscargys adhyworth an dyller:</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; "> </span>www.GwaskAnOrlewen</div><div><br></div><div>My a wayt agas gweles orth CKB Agan Tavas kens hyr.</div><div>Oll an gwella!</div><div><br></div><div>Eddie Climo</div><div>Gwask an Orlewen</div><div><b><i><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre; ">    </span>Kernewek Squyr--Ken ny dal oy!</i></b></div></body></html>