<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space;" class="">A gowetha whek,<div class=""><br class=""></div><div class="">Wosa gwagla hyr, lowen yu Gwask an Orlewen dyscudha deu lyver noweth—dyllansow an drolla classek American, <i class="">‘Rip Van Winkle’,</i> gans Washington Irving, lymnys yn splan gans N.C. Wyeth. Wostalleth ny a dhylle 2 anedha, h.y. Kernewek ha Kernewek-Sawsnek.  Gwelyr an manylyon awoles.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Dyllansow yn nebes ken yethow a vyn sewya whare.</div><div class=""><br class=""></div><div class=""><div class="">Dheugh oll an gwella; my a wayt agas gweles yn kettep pen orth an Orseth.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Eddie Clio</div><div class="">Gwask an Orlewen</div><div class=""><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>2016-06-23: Degol Agan Rythsys!</div><div class=""><br class=""></div><div class=""><b class="">63a. <i class="">Rip Van Winkle (Ke.).</i> Washington Irving. tr. Eddie Climo</b></div><div class=""><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">     </span>(40pp., paperback 6.6255" x 10.25”, 9 lymnans lyw, RRP £8.95)</div><div class=""><i class=""><br class="">Rip Van Winkle. An whethel classek American adro dhe nep un Rip Van Winkle, Yselman-American trygys war woles Menedhyow Kaatskill yn Stat Evrok Noweth, y’n bledhynnow yn kerghyn Bresel American an Rythsys (po USexit, del yllyn y henwel agensow). Dhe gavanscusa y wrek mur hy maystry, Rip a dhe’n menedhyow yn un helghya gans y gy, Blyth, ha cafos metyans pur goynt gans nebes tusygow a’n ancot­ha yn Menedhyow Kaatskill. Gwask an Orlewen yu fest lowen dysquedhes an drolla da aswonys-ma yn yethow dyvers. Kensa, ny a brof dyllansow Kernewek ha Kernewek-Sawsnek, ha ken yethow a vyn sewya whare.<br class=""></i><br class=""></div><div class=""><b class="">63b. <i class="">Rip Van Winkle (Ker., Eng.). </i></b><b class="">Washington Irving. tr. Eddie Climo</b></div><div class=""><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">    </span>(94pp., paperback, 5.5" x 8.5”, lymnansow los, RRP £6.45)</div><div class=""><br class=""></div><div class=""><i class=""><br class="">Rip Van Winkle. An whethel classek American mayth esa dhe Rip metyans pur goynt gans nebes tusygow a’n ancotha yn Menedhyow Kaatskill. Dyllys kensa yn 1819, an whethel da-aswonys gans Washington Irving yu profyes y’n ur-ma yn yethow dyvers; y’n dyllans dywyethek-ma, yma Kernewek ha Sawsnek dhyn, kefrys ha lymnansow pals gans N.C. Wyeth,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>mur y hanow.</i></div><div class=""><span class=""><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">   </span>The classic American tale in which Rip has a very strange encounter with some very odd wee folk in the Kaatskill Mountains. First published in 1819, Washington Irvings well-known tale is now offered in a range of language; in this bilingual edition, we have Cornish and English, profusely illustrated by the famous N. C. Wyeth.</span></div></div><div class=""><span class=""><br class=""></span></div><div class=""><span class="">Del yu usyes, an lyfrow-ma yu cafadow pynyl adhyworth Spyrys a Gernow…</span></div><div class=""><span class=""><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">  </span>• <a href="http://www.agantavas.com/dafar.html" class="">www.agantavas.com/dafar.html</a><br class=""><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">  </span>• <a href="mailto:shoppa@spyrys.org" class="">shoppa@spyrys.org</a></span></div><div class="">…po adhyworth an dyller:</div><div class=""><span class=""><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;">   </span>• <a href="http://www.GwaskAnOrlewen.com" class="">www.GwaskAnOrlewen.com</a></span></div><div class=""><span class=""><br class=""></span></div><div class=""><span class=""><img apple-inline="yes" id="F544C608-6B52-4969-9D8C-F32C2D32A823" height="468" width="606" apple-width="yes" apple-height="yes" src="cid:2884B90F-D3C2-4D6D-91B6-1D1BD5276699@Home" class=""></span></div></body></html>