[Spellyans] Keigwin

Owen Cook owen.e.cook at gmail.com
Fri Jun 27 15:32:21 BST 2008


Craig has mentioned Keigwin's writings a couple of times on this list.
I've also been quite interested in Keigwin since I read what Jenner
had to say about him, but alas I've had to return Handbook of the
Cornish Language to the library years ago. Where can we get hold of
Keigwin's writings? www.moderncornish.co.uk has only two, King
Charles' letter to the Cornish and a few verses from Creacon of the
World (which I've copied below). Both appear to be in the original
spellings, at least. Where can we get hold of further texts, if there
are any?

~~Owen

=====

John Keigwin c.1707
King Charles First's Letter

An woolok da disquethys an Pow Kernow ganz y brosterath an kensa
Mightern Charles el boz gweethes in disquethyans es umma sywya
dewelas. Charles Mightern.
Ytho ny mar ughell kemerys gans an peth yw moigh vel mear pernys
theworth ny gans agan Pow Kernow; an karenze y the gwitha saw agan
honen; han gwir composter agan curyn; en termyn a alga ny dry mar
nebaz tha gan sawder; po aga gwerhas y ; yn termyn pan na eyagh gober
vyth boz gwelys; mez wherriow braz peroghas, gowsas gerriow tyn erbyn
gwylvry, ha kollonnow leall; aga braz hag ughell kolonwith; ha ga
perthyans heb squthder yth mar vraz wheal erbyn mar cref tuz a drok;
scoothyes gans mar gay trevow lean a tuz ha mar tek teklys gans
clethyow, arghans, dafyr lathva ha kenyver ehan a booz daber: ha gans
an merthus sawynyans o both Dew ol gallouseck (saw gans coll a ran tuz
a brys neb ny vyth nefra gans nt ankevys) the talvega ga kolonnow
leall, ha ga perthyans mysk leas merthus omdowlow war tuz a drok thens
y ha ny en ate ol pederyans mab-den had ol an drokter alga boz kevys;
kepare ny yll ny ankevy mar vraz galarow; yndella ny yll ny buz gawas
bonogath da, the kaws da anothans then bys, ha perricof yn oll termen
aga oberrow da, han kemeryanz da ny anothans: Ha rag henna theren ry
agan mighterneth gorseans then pow na; gans ughella lef; ha en forth a
ell moygha dyrrya; hag a ellen kavas mez; Ha theren ry ger fatel reys
than ha vaterow a hemma boz screfys gans oleow horen ha danvenys
aleaz, ha pregowthyes yn mynz egliz, ha lan es enna, ha boz gwethys
enna bys vican yn cof: polla (mar pell tra clap an terminnyow ma han
wlas dyrria) an cof kemmys es pernys the worthan ny han Curyn ny gans
an pow na: boz tennys meas than Fleghys es tha denithy: reys yn gweal
milchamath ny yn Castell Sudley yn dekvas dyth mys heddra in blethan
myll whegh cans dewgans ha try
(BM.Add.MSS.28,554,f.139) OC oct 1926

======

John Keigwin c.1698
Extract from Gwreans an Bys

An dyth ma yw an dyth
Dew an Tas don worthyans
Neb yn gwelyn yn perfyth
Leeas tra war feys dyblans
Hag oll an bysma an gwreans
Ynweth why a welys
Oll an bys destriys
Gans an trom deal
Dean vyth heb sparya
Mes Noy ha wreg ha flehes
Deugh why omma ware avorow
Brassa why a weal oberow
Der Dew an Tas gevyans grontys
Tha neb yw der pegh kelles
Gwreuth an menstrells ol tha pyba
Mollen ny warbarth daunsya
Kepare yw an for yn gwary

Respelt by John Keigwin
More information about the Spellyans mailing list