[Spellyans] G an O: lyfrow noweth, mys Hedra

Craig Weatherhill craig at agantavas.org
Fri Oct 11 21:17:31 BST 2013


Well done, ole pard!

Craig


On 2013 Hed 11, at 18:13, Hedley Climo wrote:

> A gowetha whek,
> 
> Lowen of deryvas bos nebes lyfrow noweth dyllys an mys-ma gans Gwask an Orlewen. Hem yu an kensa bush a dhyllansow a wrussyn rak Nadelek. Yma onen dhe brena, ha pymp hep cost.
> 
> • 33d) Tarosvan Canterville / Das Gespenst von Canterville. Oscar Wilde (r-lyver PDF, £0.00)
> 	Ottadhys ken dyllans an whethel murgerys-ma, ha dhodho trelyans Almaynek gans Franz Blei. Ro Nadelek yu an r-lyver-ma, mes mars yu gwell genes, ty a yl prena an dyllans pryntyes genen 	a brys shoppa £6.33 (h.y. a £6.45 dyscontyes 15%), adhya:
> 
> http://www.lulu.com/content/e-book/33d%29-tarosvan-canterville-das-gespenst-von-canterville/14160182
> 
> 
> • 41a) An Cawr Crefny (5-yethek). Oscar Wilde (dyllans pryntyes).
> 	Ottadhys agan 1sa dyllans rak Nadelek 2013: an whethel fay classek murgerys-ma, ha'n Sawsnek gwredhek kens oll, sewyes gans peswar trelyans settyes adal y gyla (Kernewek, Almaynek, Spaynek, Frynkek). Lymnansow los tek yma ynno gans Chris Beatrice. Prys shoppa £4.95 adhya:
> 
> http://www.lulu.com/content/paperback-book/41a%29-an-cawr-crefny-%285-yethek%29/14160238
> 
> • 41b–e) An Cawr Crefny. Oscar Wilde (4 r-lyver dywyethek, PDF £0.00).
> 	A garses-ta ro Nadelek? Otomma peswar dyllans r-lyver hep cost a'n whethel-ma, ha pup onen dywyethek (Kernewek + pup ken yeth). Gans lymnansow lyn-lyw gans Chris Beatrice. Nadelek Lowen re ’gas bo, sos!
> 	41b) K.+Sawsnek	: 	An Cawr Crefny / Der Selbstsüchtige Riese.
> 		 	http://www.lulu.com/content/e-book/41b%29-an-cawr-crefnythe-selfish-giant/14160392
> 	41c) K.+Almaynek:	An Cawr Crefny / Der Selbstsüchtige Riese.
> 			http://www.lulu.com/content/e-book/41c%29-an-cawr-crefnyder-selbsts%c3%bcchtige-riese/14160446
> 	41d) K. + Spaynek: An Cawr Crefny / El Gigante Egoísta
> 			http://www.lulu.com/content/e-book/41d%29-an-cawr-crefny-el-gigante-ego%c3%adsta/14160510
> 	41e) Kernewek + Frynkek: 
> 			http://www.lulu.com/content/e-book/41e%29-an-cawr-crefny-le-g%c3%a9ant-ego%c3%afste/14160562
> 
> Byth ken lyver pryntyes tew rak Nadelek ow tos mes an mys nessa, del waytyaf (ha ken ro kefrys, re'm leouta!).
> 
> Oll an gwella, sos,
> 
> Eddie Climo
> Gwask an Orlewen
> 	Kernewek Squyr—na scryf Ken!
> 
> 
> 
> <canterville (K+Alm) cudhlen arak (med).jpeg>   <An Cawr Crefny (5-yethek) med.jpeg>
> _______________________________________________
> Spellyans mailing list
> Spellyans at kernowek.net
> http://kernowek.net/mailman/listinfo/spellyans_kernowek.net

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://kernowek.net/pipermail/spellyans_kernowek.net/attachments/20131011/4e5d6b92/attachment-0001.html>


More information about the Spellyans mailing list