[Spellyans] GanO, lyfrow noweth: Rip Van Winkle

Eddie Climo eddie_climo at yahoo.co.uk
Sat Aug 20 19:08:58 BST 2016


A gowetha whek,

Wosa gwagla hyr, lowen yu Gwask an Orlewen dyscudha deu lyver noweth—dyllansow an drolla classek American, ‘Rip Van Winkle’, gans Washington Irving, lymnys yn splan gans N.C. Wyeth. Wostalleth ny a dhylle 2 anedha, h.y. Kernewek ha Kernewek-Sawsnek.  Gwelyr an manylyon awoles.

Dyllansow yn nebes ken yethow a vyn sewya whare.

Dheugh oll an gwella; my a wayt agas gweles yn kettep pen orth an Orseth.

Eddie Clio
Gwask an Orlewen
	2016-06-23: Degol Agan Rythsys!

63a. Rip Van Winkle (Ke.). Washington Irving. tr. Eddie Climo
	(40pp., paperback 6.6255" x 10.25”, 9 lymnans lyw, RRP £8.95)

Rip Van Winkle. An whethel classek American adro dhe nep un Rip Van Winkle, Yselman-American trygys war woles Menedhyow Kaatskill yn Stat Evrok Noweth, y’n bledhynnow yn kerghyn Bresel American an Rythsys (po USexit, del yllyn y henwel agensow). Dhe gavanscusa y wrek mur hy maystry, Rip a dhe’n menedhyow yn un helghya gans y gy, Blyth, ha cafos metyans pur goynt gans nebes tusygow a’n ancot­ha yn Menedhyow Kaatskill. Gwask an Orlewen yu fest lowen dysquedhes an drolla da aswonys-ma yn yethow dyvers. Kensa, ny a brof dyllansow Kernewek ha Kernewek-Sawsnek, ha ken yethow a vyn sewya whare.

63b. Rip Van Winkle (Ker., Eng.). Washington Irving. tr. Eddie Climo
	(94pp., paperback, 5.5" x 8.5”, lymnansow los, RRP £6.45)


Rip Van Winkle. An whethel classek American mayth esa dhe Rip metyans pur goynt gans nebes tusygow a’n ancotha yn Menedhyow Kaatskill. Dyllys kensa yn 1819, an whethel da-aswonys gans Washington Irving yu profyes y’n ur-ma yn yethow dyvers; y’n dyllans dywyethek-ma, yma Kernewek ha Sawsnek dhyn, kefrys ha lymnansow pals gans N.C. Wyeth,	mur y hanow.
	The classic American tale in which Rip has a very strange encounter with some very odd wee folk in the Kaatskill Mountains. First published in 1819, Washington Irvings well-known tale is now offered in a range of language; in this bilingual edition, we have Cornish and English, profusely illustrated by the famous N. C. Wyeth.

Del yu usyes, an lyfrow-ma yu cafadow pynyl adhyworth Spyrys a Gernow…
	• www.agantavas.com/dafar.html
	• shoppa at spyrys.org
…po adhyworth an dyller:
	• www.GwaskAnOrlewen.com <http://www.gwaskanorlewen.com/>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://kernowek.net/pipermail/spellyans_kernowek.net/attachments/20160820/e5c2962c/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: R van W x1 (Ke), cudhlen, prynt.jpg
Type: image/jpeg
Size: 477047 bytes
Desc: not available
URL: <http://kernowek.net/pipermail/spellyans_kernowek.net/attachments/20160820/e5c2962c/attachment.jpg>


More information about the Spellyans mailing list